Nieuws

 • De praktijk is gesloten op woensdag 25 en donderdag 26 december 2019 in verband met de kerstdagen. Voor spoedgevallen kunt u terecht bij de huisartsenpost Drechtsteden. Het telefoonnummer waaronder de huisartsenpost te bereiken is, is 078 202 00 20 
  Meer informatie over de huisartsenpost vindt u via de volgende link

  In verband met de kerstvakantie zal de praktijk gesloten zijn vanaf zaterdag 28 december tot en met zondag 5 januari 2020. 
  Op de home pagina vind u de waarnemende artsen, welke u in geval van nood kunt benaderen. 

  Wij wensen u fijne dagen!

 • Het is weer Herfst dus weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie. 
  De griepvaccinatie word uitgereikt aan patiënten die vallen in de door de overheid vastgestelde risicogroepen, onderandere:

  • Astme en COPD patiënten.
  • Diabetes patiënten.
  • Nierpatiënten.
  • Mensen van 60 jaar en ouder. 

  Als u tot een van de risicogroepen behoort ontvangt u van de praktijk automatisch een oproep per post voor het laten zetten van uw griepprik.

  De prikavond op de praktijk zal plaatsvinden op 19 november 2019.

  LET OP, ZONDER UITNODIGINGSBRIEF ONTVANGT U GEEN GRIEPPRIK.  

  Heeft u op 12 november 2019 (nog) geen oproep ontvangen voor de griepvaccinatie, maar denkt u wel in aanmerking te komen voor het krijgen van deze injectie dan kunt u contact opnemen met de assistente. 

 • Per 31 mei 2019 is Loes Versteegh niet langer werkzaam als praktijkondersteuner binnen onze huisartsenpraktijk.

  Haar werkzaamheden zijn per 1 juni 2019 overgenomen door Kimberley van Mastrigt,
  Wilt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner? Dan kunt u contact opnemen met de assistente.

 • Vanwege de nieuwe privacywetgeving kunt u m.i.v. 6 augustus alleen nog digitaal afspraken maken via http://www.mijngezondheid.net.

  Daar moet u inloggen met uw Digidcode.

 • Per 8 januari 2018 wordt de waarneming bij afwezigheid anders geregeld.

  Er zijn dan twee waarneemgroepen in Papendrecht;

  • De Zorgmolen
  • De overige huisartsen in Papendrecht

  U kunt dan niet meer bij de huisartsen in de Zorgmolen terecht tijdens onze vakanties.

  Op de telefoonbeantwoorder hoort u welke huisartsen waarnemen.

 • Voor het uitspuiten van de oren kunt u een afspraak maken met de assistente.

 • Met ingang van 21 november 2017 heeft de Regionale Huisartsenpost een nieuw telefoonnummer;

                                                                078 – 20 200 20

 • https://www.lhv.nl/uw-beroep/wetten-voor-huisartsen/de-wetten-op-een-rij/wet-bescherming-persoonsgegevens

 • Wist u dat u korte vragen kunt stellen d.m.v. een e-consult?

  Daarvoor logt u eerst in bij mijngezondheid.net.

  Eén van de artsen ziet uw vraag en beantwoord die binnen 2 dagen.

 • De functie ‘online afspraken maken’ is alleen bedoeld voor medische vragen.

  Het aanstippen van wratjes en het uitspuiten van oren wordt door de assistente  gedaan.

  Hiervoor kunt u bellen om een afspraak te maken.

  De functie ‘econsult’ is alleen bedoeld voor medische vragen

  Adreswijzigingen e.d. kunt u doorgeven aan de assistente

 • Veilig incidenten melden (V.I.M)

  Binnen onze praktijk werken wij met een actieve V.I.M. procedure. Dit wordt ook vanuit de overheid van ons verwacht.

  Het doel van deze procedure is het verhogen van de patiëntveiligheid en daarmee ook de kwaliteit en plezier in ons werk.

  In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat wij bij (bijna-) incidenten/fouten dit melden bij onze coördinator. Daarna wordt er volgens een vast plan gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Hierover worden dan werkafspraken gemaakt.

  Wij zullen dit dan ook altijd met de betreffende patiënt bespreken.

 • 12 januari 2017 

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.