Nieuws

 • Gezien de opmars van het Corona virus over de gehele wereld heeft ook onze praktijk een aantal maatregelen genomen:

  • Wij schudden geen handen aan het begin of einde van een consult in verband met de hygiëne. 

  Heeft u griepklachten en:

  • Bent u in de laatste 14 dagen in het buitenland geweest? 
  • Heeft u direct persoonlijk contact gehad met iemand die bewezen besmet is met het Corona virus 2019nCov?

  Wanneer u op een van deze vragen met ja heeft geantwoord,
  Neemt u dan alstublieft TELEFONISCH contact op met de assistente!

  De assistente zal u een aantal vragen stellen met betrekking tot uw klachten, naar aanleiding van uw antwoorden kan zij u de juiste informatie en instructies geven. 

  Bent u opzoek naar meer informatie of het corona virus dan kunt de website van thuisarts raadplegen: http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

  Voor vragen kunt u op de daarvoor aangewezen tijden telefonisch contact opnemen met de assistente. 

 • Vanwege de nieuwe privacywetgeving kunt u m.i.v. 6 augustus alleen nog digitaal afspraken maken via http://www.mijngezondheid.net.

  Daar moet u inloggen met uw Digidcode.

 • Per 8 januari 2018 wordt de waarneming bij afwezigheid anders geregeld.

  Er zijn dan twee waarneemgroepen in Papendrecht;

  • De Zorgmolen
  • De overige huisartsen in Papendrecht

  U kunt dan niet meer bij de huisartsen in de Zorgmolen terecht tijdens onze vakanties.

  Op de telefoonbeantwoorder hoort u welke huisartsen waarnemen.

 • Veilig incidenten melden (V.I.M)

  Binnen onze praktijk werken wij met een actieve V.I.M. procedure. Dit wordt ook vanuit de overheid van ons verwacht.

  Het doel van deze procedure is het verhogen van de patiëntveiligheid en daarmee ook de kwaliteit en plezier in ons werk.

  In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat wij bij (bijna-) incidenten/fouten dit melden bij onze coördinator. Daarna wordt er volgens een vast plan gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Hierover worden dan werkafspraken gemaakt.

  Wij zullen dit dan ook altijd met de betreffende patiënt bespreken.

 • 12 januari 2017 

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.