Nieuws

 • 1 juni 2020

  Gezien de opmars van het Corona virus over de gehele wereld heeft ook onze praktijk een aantal maatregelen genomen:

  • Voor het maken van een afspraak kunt u alleen telefonisch contact op nemen met de praktijk, de assistente zal uw klachten uitvragen en overleg hebben met de huisarts. Waar mogelijk zullen wij uw klachten telefonisch of via beeldbellen afhandelen.
  • Wanneer u een afspraak heeft op de praktijk en u krijgt voorafgaand aan de afspraak klachten van griep; hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, benauwdheid en/of koorts. BEL DE AFSPRAAK AF!

  • Neem altijd een eigen mondkapje mee naar de afspraak.
  • Kom alleen naar de afspraak, heeft u echt behoefte aan begeleiding overleg dit dan vooraf met de assistente. 
  • Kom niet te vroeg, er is geen wachtkamer binnen dus wij vragen u buiten te wachten tot u aan de beurt bent. 
  • Wanneer u binnen komt:
   – krijgt u van ons desinfectie middel voor het desinfecteren van uw handen.
   – meten wij uw temperatuur in uw oor. (Bij een temperatuur boven 37.5 zal eerst overleg met de huisarts plaats vinden om te bepalen of uw consult op de praktijk door kan gaan)
  • Wij schudden geen handen aan het begin of einde van een consult.

  Heeft u het vermoeden dat u besmet bent met Corona en wilt u zich laten testen?

  Dan kunt u contact opnemen met de GGD op telefoonnummer 0800-1202.

  Bent u opzoek naar meer informatie of het corona virus dan kunt de website van thuisarts raadplegen: http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

  Voor vragen kunt u op de daarvoor aangewezen tijden telefonisch contact opnemen met de assistente. 

 • Per 8 januari 2018 wordt de waarneming bij afwezigheid anders geregeld.

  Er zijn dan twee waarneemgroepen in Papendrecht;

  • De Zorgmolen
  • De overige huisartsen in Papendrecht

  U kunt dan niet meer bij de huisartsen in de Zorgmolen terecht tijdens onze vakanties.

  Op de telefoonbeantwoorder hoort u welke huisartsen waarnemen.

 • Veilig incidenten melden (V.I.M)

  Binnen onze praktijk werken wij met een actieve V.I.M. procedure. Dit wordt ook vanuit de overheid van ons verwacht.

  Het doel van deze procedure is het verhogen van de patiëntveiligheid en daarmee ook de kwaliteit en plezier in ons werk.

  In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat wij bij (bijna-) incidenten/fouten dit melden bij onze coördinator. Daarna wordt er volgens een vast plan gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Hierover worden dan werkafspraken gemaakt.

  Wij zullen dit dan ook altijd met de betreffende patiënt bespreken.

 • 12 januari 2017 

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.

   

 • 23 juni 2020

  Vanaf heden geldt onze nieuwe praktijk regeling.