Nieuws

 • 2 juni 2021

  Vanaf heden geldt onze nieuwe praktijkregeling.

  Hieronder de belangrijkste punten.  

  Telefonische bereikbaarheid:

  • Voor het aanvragen van visites kunt u bellen tussen 08.00 en 10.00 uur.
  • Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen tussen 08.00 en 10.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.
  • Voor het stellen van vragen en het opvragen van uitslagen kunt u ons bellen tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur.
  • De overige tijden zijn wij alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

  Herhaalrecepten:

  • Via doosje afgeven op de praktijk
  • Via de herhaalreceptenlijn
  • Via mijngezondheid.net

  Mail:

  De mail is alleen bedoeld voor niet medische vragen. Medische vragen of aanvragen voor herhaalrecepten kunnen via de mail niet beantwoord worden. 

  Mijngezondheid.net

  Graag willen wij u wijzen op mijngezondheid.net. Hier  kunt u , als u een account heeft aangemaakt, uw dossier online inzien. Via deze site kan u ook zelf uw herhaalrecepten bestellen, een e-consult(korte vraag) sturen rechtstreeks naar uw huisarts en zodra de coronamaatregelen het toelaten ook zelf afspraken maken.

   

 • Nu de Coronavaccinaties zijn gestart kunnen wij ons voorstellen dat u met vragen zit.

  Wij willen u hiervoor dan ook doorverwijzen naar de volgende websites voor betrouwbare informatie

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

  https://www.thuisarts.nl/corona/ik-wil-meer-weten-over-prikken-tegen-corona

 • 1 juni 2020

  Gezien de opmars van het Corona virus over de gehele wereld heeft ook onze praktijk een aantal maatregelen genomen:

  • Voor het maken van een afspraak kunt u alleen telefonisch contact op nemen met de praktijk, de assistente zal uw klachten uitvragen en overleg hebben met de huisarts. Waar mogelijk zullen wij uw klachten telefonisch of via beeldbellen afhandelen.
  • Wanneer u een afspraak heeft op de praktijk en u krijgt voorafgaand aan de afspraak klachten van griep; hoesten, niezen, verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, benauwdheid en/of koorts. BEL DE AFSPRAAK AF!

  • Neem altijd een eigen mondkapje mee naar de afspraak.
  • Kom alleen naar de afspraak, heeft u echt behoefte aan begeleiding overleg dit dan vooraf met de assistente. 
  • Kom niet te vroeg, er is beperkt ruimte in de wachtkamer. Mocht deze vol zijn verzoeken wij u om buiten te wachten. 
  • Wanneer u binnen komt:
   – krijgt u van ons desinfectie middel voor het desinfecteren van uw handen.
  • Wij schudden geen handen aan het begin of einde van een consult.

  Heeft u het vermoeden dat u besmet bent met Corona en wilt u zich laten testen?

  Dan kunt u contact opnemen met de GGD op telefoonnummer 0800-1202.

  Bent u opzoek naar meer informatie of het corona virus dan kunt de website van thuisarts raadplegen: http://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

   

 • 20 januari 2021

  Sinds 1 juli 2020 heeft iedereen in Nederland het recht om online inzage te kunnen verkrijgen in zijn of haar persoonlijke medisch dossier. 

  Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

  Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

  Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

  U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

  Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken op internet? U kunt met uw DigiD code inloggen op www.mijngezondheid.net, hier kunt u ons het verzoek doen uw medisch dossier open te stellen voor inzage. Let op! Het open zetten kan soms een paar dagen duren.

  Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact met ons op via info@huisartsbickel.nl of bel ons tussen 14.30 en 16.00 uur.

  De Nederlandse wet vereist veilige online inzage voor iedereen in Nederland. 
  Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering 

  Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier van hun kinderen jonger dan 12 jaar. Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zover die informatie relevant is voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming te gevenBoven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht op medische informatie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en in de Richtlijn omgaan met medische gegevens van de KNMG 

  Dit betekent dat een huisarts moet controleren en vastleggen dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage, dat het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage en borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage door de ouder gestopt wordt. Voor al deze processen is op dit moment nog geen goede ondersteuning in de computer programma’s waar huisartsen mee werken.
  In de toekomst wordt  de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

 • Per 8 januari 2018 wordt de waarneming bij afwezigheid anders geregeld.

  Er zijn dan twee waarneemgroepen in Papendrecht;

  • De Zorgmolen
  • De overige huisartsen in Papendrecht

  U kunt dan niet meer bij de huisartsen in de Zorgmolen terecht tijdens onze vakanties.

  Op de telefoonbeantwoorder hoort u welke huisartsen waarnemen.

 • Veilig incidenten melden (V.I.M)

  Binnen onze praktijk werken wij met een actieve V.I.M. procedure. Dit wordt ook vanuit de overheid van ons verwacht.

  Het doel van deze procedure is het verhogen van de patiëntveiligheid en daarmee ook de kwaliteit en plezier in ons werk.

  In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat wij bij (bijna-) incidenten/fouten dit melden bij onze coördinator. Daarna wordt er volgens een vast plan gekeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Hierover worden dan werkafspraken gemaakt.

  Wij zullen dit dan ook altijd met de betreffende patiënt bespreken.

 • 12 januari 2017 

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op http://www.skge.nl.