Meer informatie

 • Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

  Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. U kunt ons bereiken op 078-6153444 en toets dan 1 voor spoed.

  Buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost Drechtsteden voor verwondingen en spoedeisende klachten op telefoonnummer 078-2020020.

  De huisartsenpost werkt op afspraak, dus graag vooraf even bellen, houdt u hierbij vast uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 • De assistente

  De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van onderzoeken. Onze assistentes hebben een speciale opleiding gevolgd waardoor zij in staat zijn om een goede inschatting te maken van uw probleem en hiervoor een passende plek aan te bieden op het spreekuur van de huisarts. Het kan dus zijn dat de assistente u meer vragen stelt over uw klachten. 

  Daarnaast heeft de assistente haar eigen spreekuur. Het assistentespreekuur is alleen op afspraak. U kunt bij de assistente op het spreekuur terecht voor:

  • Injecties
  • Het meten van de bloeddruk
  • Aanstippen van wratten
  • Verbinden van wonden
  • Oren uitspuiten
  • Hechtingen verwijderen
  • Urine onderzoek
  • Suiker controle en CRP (ontstekingswaarde) controle

   

 • De Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

  De POH ondersteunt de huisarts bij zijn/haar werkzaamheden door zelfstandig patiënten met een stabiele chronische aandoening op haar spreekuur te begeleiden.
  Zo geeft de praktijkondersteuner voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en voert controle-onderzoeken uit.

  Praktijkondersteuner is speciaal opgeleid om diverse aandoeningen volgens een vastgesteld protocol te behandelen. Zij werken onder verantwoording van de huisarts en worden waar nodig door de huisarts geadviseerd.

  De praktijkondersteuners zien patiënten met de volgende aandoeningen:

  • Diabetes mellitus type 2, zonder en met insuline
  • Astma
  • COPD
  • Controles bij hart- en vaatziekten of preventie bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
  • Ouderenzorg
  • Hulp bij stoppen met roken

  Wanneer u één van de bovengenoemde aandoeningen heeft en nog geen controle afspraken heeft, kunt u bellen voor een afspraak bij de POH.

 • U kunt bij psychische klachten terecht bij onze Praktijk Ondersteuner Huisarts – Geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

  De POH – GGZ is speciaal opgeleid om mensen met psychische klachten te begeleiden en behandelen. Voor deze gesprekken kunt u een afspraak maken via de assistente en deze gesprekken duren 30 tot 40 minuten.

  Deze gesprekken gaan niet van uw eigen risico af en vallen volledig onder de basisverzekering.

  Mocht u onverwachts niet kunnen wilt u dit dan tijdig aan ons doorgeven, zodat iemand anders eerder geholpen kan worden.

   

 • Voor het bloedprikken kunt u terecht bij Sterk Papendrecht

    Maandag 08:00 – 11:00 uur
    Dinsdag 08:00 – 11:00 uur
    Woensdag 08:00 – 11:00 uur
    Donderdag 08:00 – 11:00 uur
    Vrijdag 08:00 – 11:00 uur

  Voor de uitslag van uw bloedonderzoek kunt u 3 werkdagen later bellen met de praktijk. De assistente zal dan met u de uitslagen bespreken.

  In verband met privacy heeft het de voorkeur dat de patiënt zelf belt voor de uitslagen. Voor jongeren geldt dat zij vanaf 16 jaar zelf dienen te bellen voor de uitslagen.

 • Indien u denkt een blaasontsteking te hebben of indien uw huisarts vraagt om uw urine in te leveren, wordt u verzocht uw ochtendurine vóór 10:00 uur ’s ochtends in te leveren bij balie.  Graag vooraf even contact met de assistente zodat zij samen met u een formulier kan invullen. De urine dient te worden opgevangen in een speciaal urinepotje welke verkrijgbaar is bij de apotheek of rechts bij de balie van de praktijk. De urine mag niet langer dan 2 uur buiten de koelkast bewaard worden en dient voorzien te zijn van uw naam en geboortedatum.

   

 • Het is tegenwoordig ook mogelijk om (in het geval fysiek onderzoek niet noodzakelijk is maar u de huisarts of praktijkondersteuner wel wilt zien) een consult middels beeldbellen te realiseren

  Voor het videobellen dient u on het bezit te zijn van een mobiele telefoon of ipad/computer met camera.

  U kunt de praktijk bellen om een afspraak te maken voor videobellen. Geef bij de assistente aan dat u graag zou willen videobellen. De assistentes bekijken dan of videobellen in uw geval geschikt is en controleert of uw e-mailadres juist bij ons in het systeem staat.

  U krijgt een link in uw mail waar u op het afgesproken tijdstip pp kunt klikken. Hiermee komt de verbinding met uw zorgvedlener tot stand

 • Na overleg met de huisarts of praktijkondersteuner is het mogelijk dat u gevraagd wordt thuis uw waardes van de bloeddruk, glucose of saturatie bij te houden. U krijgt indien nodig onze meetapparatuur in bruikleen mee naar huis. De gemeten waarden geeft u aan ons door via mijngezondheid.net of zoals met u persoonlijk is afgesproken.